Kustavissa maksetaan vauvaraha vuonna 2018 syntyneille vauvoille

335

KUSTAVI. Kustavin kunta maksaa vuoden 2018 aikana syntyneistä kustavilaisista vauvoista vauvarahan. Vauvaraha on 400 euron kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden 2018 aikana syntyneistä lapsista. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Kustavissa hakemuksen jättämispäivänä. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahaa haetaan hakemuksella, joita on saatavilla kunnan verkkosivulta ja kunnanvirastolta.

Kunta muistaa vauvarahan lisäksi vauvojaan myös Kustavi-aiheisella bodylla.