Löytävä vanhustyö käynnistyy Vakka-Suomessa

765
Löytävän vanhustyön jalkautuvat työntekijät Päivi Maisila sekä Tuula Nikkilä yhdessä Ulla-Maija Nikulan kanssa Uudenkaupungin toimipisteessä Alisellakadulla.

Jos joku on huolissaan Uudessakaupungissa tai Laitilassa asuvasta vanhuksesta, huolen voi tästä lähin kertoa vaikka nimettömästi löytävän vanhustyön tekijöille, joiden tavoitteena on parantaa ikäihmisten elämänlaatua erilaisten palvluiden ja mielekkään tekemisen kautta. 

UUSIKAUPUNKI. Löytävää vanhustyötä on kehitetty Turussa viisi vuotta Fingerroosin säätiön koordinoimana. Pitkäjänteisen kehittämistyön jatkamisen ja laajentamisen Vakka-Suomen alueelle on mahdollistanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit, Laitilan Terveyskoti ja muut yhteistyökumppanit.

– On ollut todella hienoa, miten esimerkiksi Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunki ovat suhtautuneet esimerkillisesti Löytävään vanhustyöhön, kiittelee toimitusjohtaja Ulla-Maija Nikula Fingerroos säätiöstä.

Löytävän työn tavoitteena on tukea ja antaa ammatillista ohjausta yksinäisessä ja haastavassa elämäntilanteessa oleville ikääntyneille.

– Tarkoituksena on saattaa heidät palvelujen piiriin, jotka parantavat ikääntyneen toimintakykyä ja elämän laatua, ja samalla mahdollinen raskaamman hoivan tarve siirtyy myöhempään, Nikula kertoo.

– Tavoitteena on, että löytävästä työstä tulee hyvin organisoitu järjestövetoinen toimintamalli, joka täydentää tulevaisuuden vanhuspalveluiden järjestelmää. Löytävää työtä kehitetään tiiviissä yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien sekä järjestöjen ja yritysten kanssa, hän jatkaa.

Vuoden aikana sata kohtaamista

Tavoitteisiin pyritään antamalla yksilöllistä tukea ja ohjausta lähinnä kotikäyntien muodossa.

– Työ lähtee elämään omaa elämäänsä ja onkin mielenkiintoista nähdä aluekulttuurin vaikutus työnkuvaan, kun alueella on kaksi kaupunkia, Nikula sanoo ja painottaa, että palveluiden pariin pyritään saamaan työn kautta myös maaseudun palvelukatveeseen jäävät ihmiset.

– Arvioisin, että ensimmäisen vuoden aikana tavoitamme ja kohtaamme noin sata ihmistä.

Tulossa myös ryhmätoimintaa

Sosiaalisten suhteiden vahvistaminen on keskeinen löytävän työn tehtävä. Tavoitteena on ikääntyneiden kannustaminen ja ohjaaminen toisten seuraan ja mielekkääseen tekemiseen. Löytävät järjestävät yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa myös kohdennettua pienryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnan kautta ikääntyneet saavat vertaistukea ja mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin, esimerkkejä ryhmätoiminnoista ovat muun muassa Tarina- ja Pilkeryhmät.

– Työn myötä toivomme arjen mielekkyyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemuksen lisääntyvän asiakkaan elämässä, Nikula selittää.

Asiakkaaksi tullaan eri tahojen, muun muassa kotihoidon ja sosiaalitoimen kautta.

– Mutta kuka tahansa kansalainen voi tehdä nimettömän huoli-ilmoituksen, jolloin otamme henkilöön yhteyttä ja keskustelemme tilanteesta hänen kanssaan, Nikula kertoo.

– Toiminta on helposti tavoitettavaa, joustavaa ja asiakkaan luokse jalkautuvaa sekä asiakkaalle maksutonta, hän jatkaa.

Hanke on osa valtakunnallista Elämänote-ohjelma kokonaisuutta, jota koordinoi Ikäinstituutti.

Rainer Tähtinen