Pyhärannan kirkkoherran haku jatkuu

290

PYHÄRANTA. Tuomiokapituli on 10. lokakuuta pitämässään kokouksessa päättänyt jatkaa Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran viran hakuaikaa siten, että hakuaika päättyy 9. marraskuuta kello 15. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon uudessa viranhaussa. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla Pyhärannan seurakunnan kirkkovaltuustossa.

Viran erityisinä tarpeina ovat seurakuntatyön ja hallinnon osaaminen sekä kyky sovittaa nämä yhteen, hyvät sosiaaliset taidot ja esimiestaidot sekä taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kokemus näistä. Virka edellyttää myös suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Haastattelut järjestetään alustavan aikataulun mukaan 21. marraskuuta ja uuden kirkkoherran toivotaan aloittavan vuoden alusta. Nykyinen vt. kirkkoherra Sami Tolvanen on luvannut jatkaa, kunnes uusi kirkkoherra pääsee aloittamaan. Hän on jo ilmoittanut, ettei aio hakea virkaa.

Pyhärannan seurakunnassa on parituhatta jäsentä. Työyhteisössä on kahdeksan henkilöä.

Janica Vilen