Mynämäeltä vihreää valoa henkilöjunaliikenteen pilotille

213

MYNÄMÄKI. Maanantaina 8. lokakuuta kokoontunut Mynämäen kunnanhallitus kannattaa Varsinais-Suomen liiton valmistelemaa pilottihakemusta alueellisen junaliikenteen järjestämiseksi.

Mynämäen kunta sitoutuu osaltaan valmisteluun niillä resursseilla ja asiantuntemuksella, joita kunnalla on tarjottavana. Liikennejärjestelmäasiantuntijoita kunnalla ei ole ja raideliikenne vaatii omaa erityisosaamistaan.

Rahamääräinen sitoutuminen päätetään kunnassa puolestaan erikseen sen jälkeen, kun pilottihankkeesta on saatu päätöksiä sekä arvioita kustannuksista ja niiden jakautumisesta hankkeeseen osallistuvien osapuolten kesken.

Lisäksi Mynämäen kunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että vuodenvaihteessa alkavan Uudenkaupungin radan sähköistämisen yhteydessä asemapaikkojen rakenteet suunnitellaan ja asennetaan siten, etteivät ne muodostu esteeksi asemien käyttämiseen henkilöliikenteen tarpeisiin.

Osayleiskaavassaan kunta on varautunut Turku–Uusikaupunki rataosuuden sähköistämisen mahdollisuuksiin lisätä tavara- ja henkilöliikennettä rataosuudella. Aseman välittömään läheisyyteen on varaukset sekä asuin- että yritysalueille. Asema sijaitsee Mynämäen kuntakeskuksen ja entisen Mietoisten taajaman välimaastossa ja molempiin suuntiin on rakennettuja ja kaavoitettuja asuinalueita.

Henkilöjunaliikenteen pilottia maakuntahallitus käsittelee 22.10. kokouksessaan. Pilottihanke voitaisiin käynnistää aikaisintaan joulukuusta 2019 alkaen, alustavasti sen on suunniteltu kestävän 2,5 vuotta.

SSV