Kuntapäättäjän kulma: Laitila satsaa varhaiskasvatukseen

276

KOLUMNI. Laitilan tilanne varhaiskasvatuksen suhteen on viime vuosina ollut vaikea. Päiväkotipaikoista on ollut pulaa ja lapsia on lisäksi jouduttu sijoittamaan hajautetusti useaan paikkaan johtuen sisäilmaongelmista. Tilanteesta on koitunut vanhemmille ja lapsille suurta harmia ja päättäjille ongelmia, koska tilanteen ratkaiseminen ei ole ollut helppoa.

Nyt onneksi tilanne on huomattavasti parempi. 6.11. juhlimme täysin uuden päiväkodin, APILANIITYN, vihkiäisiä.  Tämä on ensimmäinen täysin kokonaan uusi päiväkotikiinteistö laitilalaisten lasten ja heidän vanhempiensa hyväksi. Päivähoitopaikkoja on nyt aiempaan tilanteeseen verrattuna selkeästi enemmän.

Jo pitkään on Laitilassa ollut tilanne, jossa päiväkotilapset ovat joutuneet vaihtamaan hoitopaikkaa, joita on ollut hajautetusti useassa paikassa. Se ei tietenkään ole tilanne, jota kukaan omalle lapselleen tai lapsenlapselleen toivoisi, joten muutos parempaan on suuri. Lasten kehityksen kannalta vakaus ja turvallisuus ovat ehdottoman tärkeitä seikkoja, ja sitä Laitila ei ole pystynyt riittävässä määrin tarjoamaan.

Turvallinen ja tuttu ympäristö kodin ulkopuolellakin on jokaisen lapsen kehityksen kannalta hyvin tärkeä, eikä siinä pitäisi eurojen näytellä niin suurta osaa, kun tällainen kunnan kohdalle sattuu. Lapset ovat tärkein voimavara, johon kunnan tulee satsata.  Näin varmistamme tulevaisuutta.

Lisäksi on syytä todeta, että Laitilan kaupunki on jo päättänyt toisen kunnallisen päiväkodin rakennuttamisesta Tuunan alueelle. Tontti on jo ostettuna ja suunnitelmia tehdään. Työt alkavat ensi vuonna ja valmista pitäisi olla vuonna 2020.

Nämä panostukset, jotka Laitilan kaupunki on näihin hankkeisiin sijoittanut, tulevat osoittamaan moninkertaisesti kannattavuutensa, luodessaan lapsillemme entistä paremmat edellytykset ja puitteet kehittyä, oppia, viihtyä ja kokea elämyksiä uusissa päiväkodeissamme.

Mielestäni on myös selvää, että kaupungin on tarkasti selvitettävä, mistä johtuvat kaikki ne kosteus- ja sisäilmaongelmat, joita on esiintynyt liian paljon lyhyessä ajassa kaupungin kiinteistöissä.

Toinen paljon keskustelua aiheuttanut asia on vanhuspalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Laitilassa. Asia on aiheellisesti herättänyt keskustelua siitä, aikooko Laitilan kaupunki yksityistää kaikki vanhuspalvelut.

Tämä on luonnollisesti aiheuttanut huolta kuntalaisten keskuudessa. On kerätty adressi vastustamaan yksityistämistä. On pidetty kuntalaisten kuulemistilaisuus, ym. Adressin hyvin suurelle allekirjoittajamäärälle on annettava painoarvoa päätöksenteossa.

Laitilan kaupunginvaltuusto, sosiaali- ja terveysvaliokunta ja tekninen valiokunta saivat tutustua 1.11. Laitilan Kaukolankotiin, sen tiloihin, muutamiin huoneisiin sekä sen jälkeen käydä keskustelua ajankohtaisesta ja paljon puhuttavasta asiasta. Mielestäni tämä oli tärkeää ajatellen tulevaa päätöksentekoa. Nyt päättäjillä on parempi kuva Kaukolankodin kokonaisuudesta.

Seppo Lehtola

Laitilan kaupunginvaltuuston pj.