Kirjoittajavieras: Vuoden 2019 talousarvio hallituksen yhteisen tahdon tuotos

365

KOLUMNI. Uudenkaupungin ensi vuoden budjetti on viimeistä ”silausta” vaille valmis. Valtuusto päättää siitä lopullisesti 10.12.2018. Kaupunginhallitus valmisteli ehdotustaan kaksi päivää marraskuussa. Lähtökohtana oli kaupunginjohtajan ja talousjohtajan ankarahko punakynä-esitus. Heidän esityksensä lopputulos,  yhteenlaskettuna koko konserni, päättyi hieman plussalle. Ensi vuosi tulee olemaan tiukka, sillä valtionavut pienenevät ja verotulojen epävarmuus jatkuu. Vuoden 2019 talousarvion loppusumma on runsas 160.000.000 euroa.

Sosiaali- ja terveysmenot ovat taas suuret, mutta ikuinen ”murheenkryyni” erikoissairaanhoito, on ainakin kuluvana vuonna saatu pysymään kurissa. Sosiaali- ja terveysjohtaja kuitenkin ilmaisi huolensa annettujen rahojen riittävyydestä.

Vapaa-aika ja hyvinvointi on tässä budjetissa saanut ymmärtämystä ja strategian mukaan lisäpanostusta. Hallitus uskoo hyvinvoinnin positiivisiin vaikutuksiin.

Varhaiskasvatuksen osalta saatetaan tarvita myöhemmin lisätalousarviota.

Jokavuotisina puheenaiheina ovat uudet vakanssit. Niin tänäkin vuonna. Esityksessä oli 16 uutta vakanssia. Hallitus karsi niistä kaksi. Vuonna 2019 Uudessakaupungissa on eläköitymisten jälkeen pari-kolme työntekijää tämänvuotista enemmän. Eniten keskustelua herätti viestintäkoordinaattori, joka jo toisena vuonna peräkkäin jäi hyväksymätta.

Toinen mielenkiintoinen puhuttava kokonaisuus oli investoinnit, joiden ratkaisuun käytettiin toinen kokouspäivä. Hallitus halusi ensimmäisessä kokouksessaan virkamiesten karsivan ja siirtävän investointeja kolme – neljä miljoonaa vuodesta 2019. Näin sitten tapahtuikin ja hyvin yksimielisesti kohta investoinnit valmistui. Suurimmat muutokset olivat Laitilan Vihanneksen risteysjärjestelyjen ja Puusepänkadun kevyenliikenteen väylän viivästyttämiset ensi vuodesta. Keskustan elävöittämiseen ehdotettu 500.000 euroa muutettiin 100.000 euron suunnittelurahaksi ja 100.000 euron lisäykseksi yrityselämän edellytysten parantamiseksi. Elävöittämisen toteuttamisen annettiin kummallekkin vuodelle, -20 ja -21, 400.000 euroa.

Syksyn aikana voimakkaasti puhuttaneet Stoppi- nuorisoasunnot ratkaistiin ensi vuoden talousarvioesityksessä sosiaalilautakunnan esityksen pohjalta. Vakka-Suomen Mielenterveysseura halusi luopua asuntojen pidosta ja osittain toiminnasta, joka ei vastaa kyseessä olevaa lainsäädäntöä. Kaupunki ottaa asunnot hoidettavakseen sekä antaa aikaa ja tiloja Puustellista sekä määräaikaisen sosiaalityöntekijän. Mielenterveysseura saa 70.000 euroa entisen 190.000 euron sijaan vastatakseen etupäässä virka-ajan jälkeisestä toiminnasta. Virkamiehistä ja luottamusmiehistä valittu seurantaryhmä seuraa Mielenterveysseuran toimintaa.

Julkisuudessa on usein mainittu, että kaupunginhallitus on riitaisa. Haluan korjata näitä väitteitä. Työskentelyilmapiiri esimerkiksi budjettikäsittelyssä on ollut rakentavaa, yhteisymmärrystä hakevaa ja tiukan talouden aistivaa. Talousarvion valmistelussa mm. äänestettiin vain neljästä pienestä asiasta. Monia asioita sovittiin yksissä tuumin. Kumpikin osapuoli sai omia tahtojaan talousarvioon. Tältä pohjalta vetoankin kaikkin valtuustoryhmiin, että 10.12. pidättäydyttäisiin muutos- ja lisäysesityksistä, jotta saavutettu talousarvion tasapaino ei häiriintyisi. Uudellakaupungilla on tulevaisuudessa monia kylliksi suuria haasteita ratkaistavana.

 

Heikki Wala
puheenjohtaja
Uudenkaupungin kaupunginhallitus