Kalannin seudun osayleiskaava nähtävillä tammikuussa

183

UUSIKAUPUNKI. Koko Kalannin seudulle laadittavana oleva osayleiskaavan luonnos on valmistunut. Kaavanlaatijana on toiminut Sweco Ympäristö Oy.

Uusi yleiskaava-alue tulee käsittämään koko Kalannin alueen myös muuttaen nykyisen yleiskaava-alueen, joka ulottuu Kalannin kirkonkylästä Orivolle. Kaavassa osoitetaan Kalannin alueen elinvoimaiset kyläalueet sekä Kalannin kirkonkylän ja Lahden kylän tiiviimpään rakentamiseen osoitettavat alueet. Rantarakentaminen osoitetaan tarkemmilla kaavakartoilla.

Kaupunginhallitus päätti asettaa luonnoksen Kalannin seudun osayleiskaavasta nähtäville kokouksessaan 26.11.2018. Luonnos osayleiskaavasta asetetaan nähtäville alkuvuodesta tammikuun ajaksi.

Alustava versio kaavaluonnoksesta oli nähtävillä ennen kesää 2017, jolloin mielipiteitä kerättiin muun muassa nettikyselyn kautta ja yleisötilaisuuksissa. Nyt nähtäville tulevassa kaavaluonnoksessa on huomioitu myös tuolloin esitetty palaute.

Nähtäville asetetaan koko kaava-aluetta koskeva osayleiskaavakartta selostuksineen (mk 1 : 25 000) sekä ranta-alueita koskevat tarkemmat kaavakartat (mk 1 : 10 000). Selostuksen liitteinä on selvityksiä muun muassa maisemasta, muinaismuistoista, luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä. Aineisto löytyy kaupungin nettisivuilta ja luonnoskarttoihin voi tutustua internetkarttapalvelussa. Kaava-aineistoon voi tutustua myös kaupungintalolla, Passarissa ja Kalannin kirjastossa.

Kaavaluonnoksesta heräävät kysymykset voi esittää suoraan kaupunkisuunnitteluun. Kaavaluonnoksen ratkaisuihin voi tehdä muutosesityksen jättämällä huomautuksen.

Kaupunkisuunnittelu pyytää esittämään mahdolliset huomautukset luonnoksesta nähtävillä olon aikana. Huomautuksen voi toimittaa täyttämällä kaupungin nettisivuilta löytyvän huomautuslomakkeen tai laatimalla vapaamuotoisen kirjallisen huomautuksen. Huomautukset on toimitettava kaupungin kirjaamoon.

SSV