Ennakkoäänestyspaikat löytyvät netistä ja postitse lähetetystä kirjeestä

343

VAALIT. Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 3.–9.4. ja ulkomailla 3.–6.4.

Vaaleissa on yhteensä 911 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa kotimaassa. Ennakkoäänestyspaikat ovat pääosin kunnantaloilla, kirjastoissa tai muissa kuntien virastoissa ja laitoksissa.

Ulkomailla ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 219 edustustossa tai edustuston toimipaikassa 86 eri valtiossa. Joissakin niistä ennakkoäänestys järjestetään kaikkina ennakkoäänestyspäivinä. Useimmissa paikoissa ennakkoäänestys on kuitenkin mahdollista vain lyhyemmän ajan.

Vaalipäivän äänestyspaikkoja huhtikuun vaaleissa on 1943.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut sekä muut ennakkoäänestysaikana ja vaalipäivänä ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat ennakkoäänestää myös kirjeitse ulkomailta. Ohjeet kirjeäänestykseen löytyvät osoitteesta vaalit.fi/kirjeaanestys.