Saaristomeri hakee suojelijoita – Operaatio Saaristomeri käynnistyy

107
Osansa Saaristomeren suojelussa tekee Pax Navis -tapahtuma Ruissalon telakalla 23. toukokuuta.

SAARISTO. Centrum Balticum -säätiö käynnistää viisivuotisen kampanjan Saaristomeren suojelemiseksi. Operaatio Saaristomeri on kampanja, jonka tavoitteena on saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä, poliittisia päätöksiä ja laaja kansanliike Saaristomeren pelastamiseksi.

Itämeren tilanne on ollut huolen aiheena jo vuosia. Siinä missä Itämeren fosforitasot on nyt pitkäjänteisellä työllä ja teoilla saatu käännettyä laskuun, on suunta Saaristomerellä päinvastainen. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan tietoa ja katseiden kääntämistä sairastavalle Saaristomerelle.

– Saaristomeren tila on vakava. Alueen uniikki ja lajirikas luonto muodostavat ainutlaatuisen asuinympäristön ja matkailukohteen, jota tulee suojella. Toimijoita on monia ja pieniä askeleita on jo otettu, mutta paljon työtä on vielä edessä, muistuttaa Centrum Balticum -säätiön johtaja, professori Kari Liuhto.

Työ Saaristomeren

hyväksi on vasta alussa

Merkittävimmin Saaristomerta kuormittavat maatalouden valumavedet. Tilanteeseen puututaan nyt viljelysmaiden kipsikäsittelyllä, joka estää ravinteiden huuhtoumisen vesistöihin. Saaristomeren valumavesialueelle korvamerkittiin valtion budjetista 20 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden ajalle. Päätös julkistettiin maaliskuun alussa.

Liuhto pitää nyt saatua rahoitusta merkittävänä, mutta korostaa tarvetta pitkäjänteiselle työlle ja yhteistoiminnalle.

– Nyt myönnetty tuki kertoo, että Saaristomeren tila otetaan päättäjätasollakin vakavasti. Työ on kuitenkin vasta alussa, ja tarvitsemme isoja tekoja ja panostuksia myös tulevaisuudessa.

Kampanjan aloitusajankohta on valittu tarkoin. Eduskuntavaalien alla kannanottoja ja tukea Saaristomeren puolesta halutaan myös tulevilta kansanedustajilta. Myös Suomen heinäkuussa alkava EU-puheenjohtajuuskausi on mahdollisuus nostaa Itämeren alueen tila esiin.

– Tänä keväänä on otettu historiallisesti merkittäviä askeleita. Kaikki työ vie meitä kohti puhtaampaa Saaristomerta, mutta merkittävän vaikutuksen ja nopean muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan laaja kansanliike.

Peukuttamalla

Saaristomeren suojelijaksi

Kampanjalla halutaan korostaa yhteistä velvollisuutta ainutlaatuisen merialueemme pelastamiseksi. Kampanjaan osallistuvat Saaristomeren Suojelijat ovat paremman ja puhtaamman Saaristomeren puolestapuhujia.

– Yhteisenä tavoitteenamme on antaa tuleville sukupolville arvostettu ja puhdas Saaristomeri. Tulevaisuudessa toivomme yhteistyötä myös muiden Saaristomeren hyväksi työtä tekevien tahojen ja paikallisten yritysten kanssa, kertoo viisivuotisen operaation suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Jaakko Ruolan kanssa vastaava Kari Veijonen Veijonen Consulting Oy:stä.

– Haluamme haastaa kaikki suomalaiset pelastustalkoisiin. Ensimmäisenä tekonasi voit liittyä Saaristomeren Suojelijaksi facebookissa ja viestiä näin lähipiirillesi, että välität meremme hyvinvoinnista, Veijonen kertoo.

Operaatio Saaristomeri -kampanjan kautta kerätyt varat suunnataan Saaristomeren vesien tilan parantamiseen tähtääviin, tarkoin kohdennettuihin hankkeisiin Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston kautta.