Uudenkaupungin velkamäärä kasvoi, tilinpäätös plussalla

297
Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 1,1 miljoonaa euroa.

UUSIKAUPUNKI. Vaikka uusikaupunkilaisittain vuosi 2018 oli hyvä, niin talousjohtaja Anne Takala lausui:

– Jos ensi vuonna tähän aikaan käsittelemme tilinpäätöstä yhtä aurinkoisissa merkeissä kuin nyt, niin voimme olla onnellisia, Takala kiteytti.

– Helpotusta ei taloudenhoitoon ole luvassa.

Tilinpäätös oli 2,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Käytännössä kaupungin verorahoitus kasvoi vuodesta 2017 2,6 miljoonaa euroa ollen kaiken kaikkiaan 89,1 miljoonaa euroa.

Tässä näkyy vuoden 2017 positiivinen muuttoliike. Asukkaiden nettolisäys oli 348 henkeä, kun vuoden 2018 ennakkotietona asukasluvun muutos olisi -39 henkeä.

Lisäksi Takala muistutti, että viime vuonna kaupungilla ei ollut isoja investointeja.

– Itse asiassaa kaupungissa on investointeja pidetty jo kauan matalalla tasolla, joten muun muassa kunnallistekniikkaan ja katujen kunnossapitoon tulee jatkossa investoida aivan toisella tavalla, hän totesi.

Suurimmat investoinnit olivat Hiun alueen kunnallistekniikka (209 000 euroa), satama-alueen liikennejärjestelyt (444 000 euroa), Kalarannan kunnostus (544 000 euroa. Tähän saatu Vannaksen säätiön avustus kirjataan vuoden 2019 tuloksi), Laivanrakentajantie (335 000 euroa), Mältinkallion klv ja kunnallistekniikka (256 000 euroa), Seikowin kivirakennuksen julkisivun kunnostus (296 000 euroa), sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja hankkeen valmistelu (311 000 euroa) sekä terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset (239 000 euroa).

Kaupungin tulosta paransivat noin yhden miljoonan euron satunnaistuotot sekä liikelaitosten hyvä kannattavuus.

Vesilaskut pienenevät

Jos ei viimeisinä vuosina kaupungissa ole investoitu suurissa määrin, niin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Wala piti talouden tasapainottamista ja tilinpäätöksen ylijäämäisyyttä erinomaisena asiana.

– Meillä on edessä iso ponnistus, hyvinvointikeskus ja jotta se saadaan toteutettua niin taloudessa pitää olla kantokykyä, Wala totesi.

– Lisäksi meidän tulee muistaa terveyskeskuksen tilanne, Takala painotti.

Vaikka Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätös oli ylijäämäinen, niin kaupungin lainamäärä nousi 6,2 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa lainakanta oli 36,4 miljoonaa euroa. Asukasta kohden velkaa on 2 316 euroa. Koko maan keskiarvo on noin 3 000 euroa.

Uudenkaupungin työttömyysaste oli 6,1 prosenttia, kun koko maan keskiarvo on noin 10.

Jos on Uudenkaupungin työttömyysaste huomattavasti alle maan keskiarvon, niin pieni osuus on kaupunkiorganisaatiollakin, sillä sen henkilöstömäärässä tapahtui lisäystä 14 henkilöä. Kaikkiaan vakinaisen henkilöstön määrä oli 874. Henkilöstömenoja kertyi 48,2 miljoonaa euroa.

– Suurin henkilöstökulujen kasvu oli sosiaali- ja terveyskeskuksen puolella. Kaikkiaan 4,4 prosenttia, Takala kertoi.

Liikelaitosten osalta tilinpäätös osoittaa, että Uudenkaupungin Veden toimintavuosi oli erittäin hyvä ja sen kannattavuus erinomainen.

– Se näkyy kaupunkilaisille muun muassa tälle vuodelle alennettuina vesimaksuina ja alennukset jatkuvat vielä vuonna 2020.

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 1,1 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa sille kertyi vajaa 5,4 miljoonaa euroa ja siitä liikeylijäämäksi kirjattiin 1,4 miljoonaa euroa.

Uudenkaupungin vuoden megainvestoinniksi voidaan kruunata vuonna 2018 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen jätevedenpuhdistamon 7 miljoonan euron laajennus- ja tehostamisurakka, joka eteni aikataulun mukaisesti.

Rainer Tähtinen