Uudessakaupungissa varsin tyytyväisiä ihmisiä, mutta ongelmaryhmiäkin löytyy

255
Tutkimusjohtaja Wille Raitolampi esitteli Uudenkaupungissa toteutettua kuntalaiskyselyä ja sen tuloksia Crusellissa. Tutkimuksessa löydettiin kaksi kriisiryhmää.

UUSIKAUPUNKI. Huiman mediahuomion saattelemana alkuun pantu Uudenkaupungin kuntalaiskysely, Uki20300-strategiaan liittyvä, on valmistunut.

– Nyt kun tulokset ovat valmistuneet, on tärkeää miettiä, mitä tehdään seuraavaksi. Miten ukilaisten tyytyväisyyttä elämäänsä lisätään entisestään?, muistutti julkistamistilaisuuden avannut Aapo Pöyhönen.

Pöyhönen ja varsinaisen tuloksen yleisölle kertonut Wille Raitolampi korostivat, että tilanne Uudessakaupungissa on vastaajien mielestä varsin hyvä. Kyselyn tulokset eivät kuitenkaan ole koskaan täysin todellisuutta vastaavat.

– On totta, että ne joilla menee huonosti, vastaavat tällaiseen kyselyyn yleensä passiivisesti. Eli saamamme tulokset voivat olla hieman todellista tilannetta paremman näköiset, kertoi Raitolampi.

– Saimme kuitenkin yli 1 600 vastausta, josta karsimme pois niin sanotut ”huumorivastaukset”. Lopulliseen tilastoon käsiteltiin 1 558 vastausta, totesi Raitolampi.

Yksinäisyys

iso pulma

Tuloksia esitellessään Wille Raitolampi nosti esiin kaksi ”kriisiryhmää”, jotka eivät ole kovinkaan tyytyväisiä elämäänsä.

– Onnettomia löytyy selvästi eniten kahdesta ryhmästä: 20-30 –vuotiaista, etenkin miehistä, ja yli 80-vuotiaista miehistä. Nämä kaksi ryhmää voidaan jopa nimetä kriisiryhmiksi, koska poikkeamat muihin ovat niin isot, kertoi Raitolampi.

Syyt onnettomuuteen ovat erilaisia.

– Yli 80-vuotiaiden miesten ongelmana on selvästi yksinäisyys, kun taas parikymppiset miehet kokevat heikosti, että heidän elämällään on merkitystä. Kun selvittelimme tarkemmin tätä 20-30 –vuotiaiden miesten ongelmaan, löysimme yhden merkittävän seikan.

– Uudessakaupungissa on nimittäin 148 nuorta miestä sataa samanikäistä naista kohti. Nuorilla miehillä on siis vaikeuksia luoda parisuhteita.

Jatkohaastatteluissa tämä ongelma tuli niinikään esille. Ukilaiset nuoret miehet kokevat vaikeaksi tavata ikäisiään naimattomia naisia – yhtenä syynä on naisten muutto paikkakunnalta opiskelemaan tai töihin, kun taas nuoret miehet jäävät useammin Uuteenkaupunkiin töihin.

Yli 80-vuotiaiden miesten ryhmässä on taas valtavasti yksinäisyyden tunnetta. Vaikka rahaongelmatkin vähentävät onnellisuutta, yksinäisyys on pahempaa.

– Rahan riittävyys ja taloudelliset ongelmat laskevat onnellisuuden tunnetta, mutta yksinäisyys romahduttaa sen, totesi Raitolampi.

Eri ikäryhmien onnellisuusindeksiin vaikutti myös sosiaalisen median käyttö, varsin mielenkiintoisella tavalla. Nuorten vastaajien keskuudessa aktiivinen somen käyttö vähensi hyvinvointia, kun taas vanhemmmissa ikäryhmissä somettaminen lisäsi hyvinvointia.