Jätevesineuvontaa Uudessakaupungissa ja Pyhärannassa

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke tulee kylään

213
Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä tarvitsee saneerausta, ja rakennus, jossa jätevesiä muodostuu, sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, merestä tai veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, remontti pitää olla tehtynä 31.10.2019 mennessä. Kuva: Valonia.

Tiesitkö?

Ranta- ja pohjavesialueilla olevien kiinteistöjen tulee uudistaa puutteelliset jätevesijärjestelmät 31.10.2019 mennessä

Valonia tarjoaa maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kesän ja syksyn 2019 aikana Varsinais-Suomessa. Neuvojat ovat tavoitettavissa erilaisissa tapahtumissa sekä puhelimitse ja sähköpostilla.

Kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä tehdään vesiyhteistyökuntien alueella, joita vuonna 2019 ovat Aura, Kaarina, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Ranta- ja pohjavesialueiden puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa 31.10. mennessä. Valonia ja Uudenkaupungin ympäristötoimi järjestävät jätevesi-illan alueen asukkaille ja mökkiläisille. Heinäkuussa jätevesineuvoja on tavattavissa Pyhärannassa.

ASUMINEN. Valonia ja Uudenkaupungin ympäristötoimi järjestävät jätevesi-illan torstaina 13. kesäkuuta kello 18–20 Uudessakaupungissa. Viikaisten koulun auditoriossa pidettävässä tilaisuudessa Valonian jätevesineuvoja käy läpi ajankohtaisen jätevesien käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sekä kertoo erilaisista jäteveden käsittelymenetelmistä.

Paikalla on haja-asutuksen jätevesijärjestelmiin erikoistunut jätevesisuunnittelija kertomassa, miten jätevesiremonttiin ryhdytään ja mitä tulee ottaa huomioon jätevesijärjestelmää valittaessa. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntija kertoo talousvesikaivon vedenlaadusta, sen tarkkailusta ja mitä kiinteistön omistaja voi tehdä kaivovedenlaadun parantamiseksi.

Jätevesi-illassa on tarjolla vinkkejä myös talousvesikaivon kunnon tarkkailuun ja kunnostamiseen. Mikäli oman jätevesijärjestelmän kunto mietityttää, kannattaa kääntyä jätevesineuvojan puoleen.

Valonian jätevesineuvoja on myös tavattavissa Pyhärantapäivänä 20. heinäkuuta 11–17. Jätevesineuvojan löydät Pyhärannan kunnan kanssa samalta pisteeltä Rohdaisista, Mattilanpuiston ja kirkonrannan ympäristöstä (osoite Ristentie 15). Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi ry ja Pyhärannan kunta.

Määräaika 31.10. mennessä

Viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä on velvollisuus huolehtia, ettei jätevesistä aiheudu ympäristölle haittaa. Etenkin vanhat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät voivat pilata pihapiirin ja ovat kuormitusriski vesistöille ja pohjavesille. Suurimmalla osalla kiinteistöistä on jätevesien käsittelymenetelmänä pelkästään sakokaivot, jotka eivät yksinään täytä vuodesta 2004 lähtien voimassa olleita jäteveden puhdistusvaatimuksia.

Jätevesijärjestelmien uusimisvelvoite lokakuun loppuun mennessä koskee niin vakituisesti asuttuja kiinteistöjä kuin loma-asuntojakin ranta- ja pohjavesialueilla. Jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä tai vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella, puhdistusvaatimuksia tulee noudattaa viimeistään seuraavan vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisen korjaus- tai muutostyön yhteydessä. Kantoveden varassa olevilla kiinteistöillä, joilla on käytössä kuivakäymälä, jäteveden käsittelyksi riittää esimerkiksi vesien imeyttäminen maahan. Puhdistusvelvollisuudesta on vapautettu vakituisesti asutut kiinteistöt, joiden omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

Jätevesineuvontaa on tarjolla lokakuun loppuun asti. Kuva: Valonia.
Jätevesineuvojat kiinteistökäynneillä

Ennen jätevesiremonttiin ryhtymistä kannattaa selvittää, millä tolalla nykyinen jätevesijärjestelmä on. Valonian jätevesineuvojan voi kutsua maksuttomalle kiinteistökäynnille. Neuvontakäynnillä kiinteistön omistaja saa tiedon, täyttääkö nykyinen jätevesijärjestelmä lainsäädännön vaatimukset sekä arvion kiinteistölle parhaiten soveltuvista jätevedenkäsittelymenetelmistä. Jätevesineuvoja kannattaa kutsua paikalle, jos oman jätevesijärjestelmän toimivuus vähääkään mietityttää.

Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, avuksi kannattaa hankkia kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt jätevesisuunnittelija, joka selvittää myös mahdolliset kuntakohtaiset erityisvaatimukset käsittelylle. Myös järjestelmän rakentajan valinnassa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan ja tarvittaessa kysyä referenssejä jo rakennetuista järjestelmistä. Jätevesijärjestelmän uusimista varten tarvitaan kunnan rakennusvalvonnasta lupa, joten jätevesiremonttiin kannattaa ryhtyä ajoissa ennen määräajan umpeutumista. Jätevesiasioissa neuvoja saa myös kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta.

Valonia tarjoaa jätevesineuvontaa lokakuun loppuun asti. Kiinteistökäyntien lisäksi neuvoja voi kysyä puhelimitse tai valonia.fi/hakku-sivuston kautta. Jätevesineuvojat kiertävät myös kesätapahtumissa, joista tiedotetaan Valonian verkkosivuilla Myös esimerkiksi yhdistykset voivat kutsua neuvojan omaan tilaisuuteensa kertomaan jätevesien käsittelystä.