Uusi etäopiskelutila mahdollistaa jatko-opiskelun Uudessakaupungissa

322
Etäopiskelu onnistuu jatkossa helposti Uudessakaupungissa.

OPISKELU. Uudessakaupungissa on otettu käyttöön uusi etäopiskelutila. Tämä ensimmäinen laatuaan oleva etäopiskelutila tarjoaa nykyaikaisiin opiskelumenetelmiin pohjautuvan mahdollisuuden toisen asteen jälkeisiin opintoihin Uudestakaupungista käsin.

Uudenkaupungin kaupunki lähti suunnittelemaan hanketta yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja toteutus on tehty yhteistyössä kaupungin ja ammattiopisto Novidan kanssa. Etäopiskelutilat sijaitsevat Novidan D-rakennuksessa, osoitteessa Liljalaaksonkatu 23. Ennen uudistusta tilat ovat toimineet kone- ja tuotantotekniikan teorialuokkina.

Etäopiskelutilalla on monia positiivisia vaikutuksia Uudenkaupungin ja koko Vakka-Suomen opiskeluympäristöön ja kouluttautumismahdollisuuksiin.

Se antaa muun muassa nuorille mahdollisuuden suorittaa tutkintoon johtavia AMK-opintoja ilman välttämätöntä tai välitöntä muuttotarvetta. Opiskelutila tarjoaa myös paremmat ja joustavammat edellytykset monimuoto- ja verkko-opintojen suorittamiseen sekä työn ohessa opiskeluun.

Mahdollisuus myös

esimerkiksi polkuopintoihin

Lisäksi toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää etäopiskelupistettä esimerkiksi niin sanottuihin polkuopintoihin, eli suorittaa Turun ammattikorkeakoulun verkossa tarjoamia opintoja etukäteen ja tätä kautta päästä myös tutkintoon johtavaan koulutukseen.

– Etäopiskelutila mahdollistaa laajalti eri opintojen suorittamisen Uudessakaupungissa. Siinä mielessä se on merkittävästi parempi kuin esimerkiksi erillinen suppean valikoiman ammattikorkeakoulun erillinen toimipiste, toteaa elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen Uudenkaupungin tiedotteessa.

– Etäteknologian hyödyntäminen myös opiskelussa on tätä päivää ja avaa aivan uusia mahdollisuuksia paitsi tutkintoon johtavaan opiskeluun, niin myös monenlaiseen täydennys- ja muuntokoulutukseen sekä ammattikorkeakoulun ja yritysten tiiviimpään yhteistyöhön, hän jatkaa.